Actualidad

Narratives Transmèdia

La comunicació convencional que les organitzacions i les seves marques realitzaven per estar presents davant el públic han variat dramàticament amb la irrupció d'internet i les noves tecnologies . I no només per l'ús dels nous instruments sinó en la profunditat de les relacions entre marca - missatge i públic .

El missatge ja no és unidireccional sinó que fins i tot s'ha invertit el sentit . Un protagonisme creixent de la gent els converteix en prosumers ( identifiquen al consumidor que es converteix en productor de contingut ) i decisors .

Amb la finalitat de generar l'interès de nous públics , plantegem una nova proposta basant- transmèdia storytelling , que consisteix en la sàvia barreja de relats , joc i plataformes per aconseguir la participació del públic final i la complicitat dels stakeholders , la divulgació i creació de continguts associats a la missió de cada organització i , per tant , una major comunicació i millor reconeixement de la marca.

L'ús de narratives transmèdia és un desafiament i obre noves i interessants possibilitats per a la comunicació d'empreses i entitats. Un profund coneixement de la narrativa transmèdia és una necessitat per a comunicar-se de manera efectiva en un nou entorn conseqüència de les noves tecnologies i el canvi social que han comportat.

botoamunt
botoabaix